head-banlampra-min
วันที่ 2 สิงหาคม 2021 5:19 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » นานาสาระ » กล่องเสียงอักเสบเฉียบ วิธีการดูแลผู้ป่วยและการรักษาที่ถูกต้อง

กล่องเสียงอักเสบเฉียบ วิธีการดูแลผู้ป่วยและการรักษาที่ถูกต้อง

อัพเดทวันที่ 9 กรกฎาคม 2021

กล่องเสียงอักเสบเฉียบ แนะนำแผนการรักษาผู้ป่วย อธิบายสาเหตุ ของความเจ็บปวด และที่มาของการเกิดโรค ส่งเสริมการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขจัดความกังวล และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับการรักษา แนวทางการรักษาด้วยยาต้านการติดเชื้อ ยาปฏิชีวนะที่เป็นระบบ และกลูโคคอร์ติคอยด์ ควรใช้เพื่อควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

อธิบายผลทางเภสัชวิทยาแก่ผู้ป่วย และสังเกตปฏิกิริยาหลังใช้ยาอย่างใกล้ชิด แจ้งวิธีการใช้ยาแบบสูดพ่นละอองเข้าทางปาก และหายใจออกทางจมูก ตามด้วยการล้างปากหลังสิ้นสุดขั้นตอน และสังเกตอาการหายใจของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

สูดออกซิเจนบริสุทธิ์หากจำเป็น อธิบายความรู้เกี่ยวกับการใช้ออกซิเจน แก่ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว เช่น ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวไม่ควรปรับการไหลของออกซิเจนตามต้องการ และห้ามใช้เปลวไฟในห้องที่มีถังออกซิเจน ในกรณีของเด็กพยายามอย่างให้เด็กร้องไห้ เพื่อหลีกเลี่ยงการซุดตัวลงของสายเสียง และอาการหายใจลำบาก

สุขศึกษาด้านโรค สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เตรียมเครื่องวัดออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะไว้ข้างเตียง หากเป็นเด็กให้สังเกตสีผิวริมฝีปาก อัตราจังหวะการหายใจของเด็กอย่างใกล้ชิด หากออกซิเจนเพิ่มขึ้นจะมีอาการตัวเขียว หรือริมฝีปากซีด อาการเขียวของนิ้วและนิ้วเท้า ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดลดลง เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว หรือแม้แต่อาการชัก คุณควรรายงานแพทย์ทันที

ปรับอุณหภูมิ หรือให้ยาลดไข้ ตามคำแนะนำของแพทย์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกาย และหากเหงื่อออกหลังรับประทานยา ให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ สำหรับเด็ก พยายามทำให้เด็กพักผ่อนอย่างเงียบๆ ลดการส่ง้สียงร้อง เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมอาการขาดออกซิเจน ดูแลเด็กอย่างอ่อนโยน มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์ที่ดี เพื่อขจัดความกลัวของเด็ก

ข้อแนะนำควรใส่ใจในการพักผ่อน ป้องกันโรคหวัด ให้ห้องมีอากาศถ่ายเท และหลีกเลี่ยงฝูงชน กรณีเป็นหวัด ไม่ควรให้ยาแก้ไอกับเด็ก และยากล่อมประสาท ตามความต้องการ ยาบางชนิด อาจทำให้เสมหะออกมามาก และทำให้การอุดกั้นทางเดินหายใจ

กล่องเสียงอักเสบเฉียบ

เพื่อสภาพกล่องเสียงที่ดีขึ้น ควรใช้เสียงอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นปัจจัยทางกายภาพ และทางเคมีที่เป็นอันตรายในระยะยาว การให้ความรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการติดเชื้อที่บริเวณใบหน้าขากรรไกร ครุศาสตร์การแพทย์ ใช้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์

หากไม่สามารถควบคุมการอักเสบได้ และมีฝีเกิดขึ้น ให้ทำการผ่าตัด เพื่อคลายการบีบอัดของทางเดินหายใจ และการกำจัดเนื้อเยื่อที่ตายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แผลหาย สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาการอย่างใกล้ชิด และทำการจดบันทึกการรักษา และเตรียมพร้อมรับมือต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

การดูแลด้านจิตใจ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในช่องปาก และใบหน้าขากรรไกร มักมีอาการต่างๆ เช่น ปวดและมีระยะการอ้าปากที่จำกัด ในกรณีที่รุนแรง จะเกิดความผิดปกติของการกิน และการกลืนที่ลำบากมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่พยาบาลควรลดความวิตกกังวลของผู้ป่าวย ระหว่างทำการดูแลรักษาผู้ป่วย

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ และความกล้าหาญในการเอาชนะโรค และได้รับความไว้วางใจ และความเคารพจากผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม พูดคุยกับผู้ป่ว่ย รับฟังผู้ป่วย เข้าใจสภาพจิตใจของผู้ป่วย พูดคุยกับเขามากขึ้น ขจัดข้อสงสัย พยายามมีน้ำใจและเอาใจใส่ต่อผู้ที่เข้ามารักษา ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความมั่นใจความอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้น

ให้การสนับสนุนทางสภาพจิตใจ แนะนำสาเหตุของโรค วิธีการรักษา และการผักฟื้นที่ดี รับฟังและผู้คุยกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจ ทางจิตใจและให้ความร่วมมือในการรักษา เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ป่วย เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงเกินไป ให้ทำระบายความร้อน เช่น ประคบศีรษะ เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ขยายรูขุมขน เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น เป็นต้น หากจำเป็น ให้ใช้ยาลดไข้ เพื่อลดอุณหภูมิ

การดูแลเรื่องอาหาร ให้อาหารประเภทน้ำ หรือกึ่งของเหลวแคลอรีสูง โปรตีนสูง วิตามินสูงและย่อยง่าย ในการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร ที่จะทำให้เกิดการระคายเคือง เสริมสารอาหาร และน้ำ บรรเทาความเจ็บปวดในเบื้องต้น ผู้ที่มีอาการไม่อยากอาหาร สามารถเพิ่มปริมาณสารอาหารทางน้ำเกลือเข้าเส้นเลือดอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของน้ำ และอิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย

“กล่องเสียงอักเสบเฉียบ”

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > ต่อมทอนซิล โตมากเกินไป สามารถปิดกั้นทางเดินหายใจของเด็กได้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ