head-banlampra-min
วันที่ 20 ตุลาคม 2021 2:56 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » นานาสาระ » การปลูกดาวเรือง และการดูแลรักษา

การปลูกดาวเรือง และการดูแลรักษา

อัพเดทวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020

การปลูกดาวเรือง และการดูแลรักษา

การปลูกดาวเรือง

การปลูกดาวเรือง ดาวเรืองเป็นดอกไม้เศรษฐกิจ ที่เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายต่อหลายคน ที่อยากจะเป็นเจ้าของไร่ดอกไม้เป็นของตนเอง หลายคนอาจไม่เข้าใจว่า ทำไม้ เกษตรกรจึงบอกว่า ดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่มีความอดทน แต่เป็นดอกไม้คุณหนู นั่นก็เพราะดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ต้องดูแลใกล้ชิดทุกขั้นตอน แต่ถ้าดูแลเค้าแล้ว คุณจะหลงรักดาวเรืองอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เนื้อหาทั้งมดของบทความการปลูกดาวเรืองบทความนี้ จะเปิดเผยทุกอย่างอย่างหมดเปลือกในทุกๆขั้นตอน ขอให้มีความสุขในการศึกษาและลงมือทำนะคะ

ขั้นตอนการปลูกดาวเรือง

การเพาะเมล็ดดาวเรือง วิธีการเพาะเมล็ด และเทคนิคการเพาะดาวเรือง การเตรียมดินและแปลงปลูกดาวเรือง การวางระบบน้ำ

วิธีการปลูก

การดูแลรักษา ( การตัดยอด การคลุมโคน การขึงเชือกดาวเรือง ) ปุ๋ย ( การใส่ปุ๋ยบำรุงดินและต้นดาวเรืองในแต่ละระยะการปลูก) การตลาดกับดาวเรือง ( ตลาดชุมชน และตลาดค้าส่ง ราคาดอกดาวเรือง ) การตัดดอกขาย ( วิธีตัดดอก การคัดไซด์ ) กฎของการส่งดอกขายตลาดขายส่ง ลักษณะถุงที่ใช้ และการบรรจุถุงเพื่อส่งขายตลาดค้าส่ง

10.โรคและปัญหาของดาวเรือง ( หญ้า เชื้อรา ดอกลาย ดอกเปื้อนดิน )

การเพาะเมล็ดดาวเรือง วิธีการเพาะเมล็ด และเทคนิคการเพาะดาวเรือง

อุปกรณ์ที่ใช้เพาะเมล็ดดาวเรืองเพื่อจะได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพ

1.เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองคุณภาพ ( สำหรับโครงการนี้เลือกใช้เมล็ดพันธุ์บริษัท ทองเฉลิม รหัส 5012 ซึ่งเป็นรหัสที่เหมาะกับการปลูกในฤดูฝน)

2.ถาดเพาะเมล็ดขนาด 104 หลุม 105 หลุม และ 200 หลุม ( แล้วแต่ความต้องการ)

3.ดินเพาะเมล็ดพีทมอส

4.ภาชนะใส่เมล็ดในขณะเพาะ

5.แหนบสำหรับคีบเมล็ดลงในถาดเพาะ

6.บัวรดน้ำ

7.โรงเรือนวางถาดเพาะที่สามารถเปิดปิดแสงได้

8.ยาฆ่ามด ( ฟลูราดาน)

9. ระบบน้ำในเรือนเพาะชำ

ขั้นตอนและวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

1.นำดินพีทมอสมาเทใส่ในภาชนะที่สามารถคลุกเคล้าได้ และสะดวกเมื่อเวลานำดินบรรจุลงในถาดเพาะ

2.รดน้ำดินพีทมอสในชุ่มชื้น แต่ไม่ต้องเปียกโชก แล้วคลุกเคล้าให้ชุ่มชื้นโดยทั่ว

3.นำดินใส่ภาดเพาะให้เต็มเบ้าเพาะให้เต็มโดยไม่ต้องกดดินให้แน่น

4.คีบเมล็ดพันธุ์วางในหลุม และกดเมล็ดให้จมดินพอประมาณไม่ต้องลึกมาก

5.หลังจากนั้น นำไปวางในเรือนเพาะชำที่เป็นที่ร่ม เป็นเวลา 2 คืน

6.การวางถาดเพาะชำ ควรยกสูงจากพื้น โดยใช้กระถางดินเป็นฐาน แล้วปูฐานด้วยกระเบื้องที่เป็นลอน และนำถาดเพาะมาเรียงต่อๆกัน แล้วโรยฟลูราดานรอบ บริเวณที่วางถาดเพาะ

7.รดน้ำเช้าเย็นให้ดินมีความชื้นแต่ไม่แฉะ ประมาณ 2 วัน จะเห็นเมล็ดงอกโผล่ขึ้นมาเล็กๆ

8. วันที่ 3 ย้ายถาดเพาะเข้าเรือนเพาะชำ( อย่าลืมโรยฟลูราดานในเรือนเพาะชำ) โดยอย่างเพิ่งให้โดนแดด จนกระทั่งเข้าวันที่ 8 ของการเพาะ ค่อยๆเปิดให้โดนแสงอ่อนๆ

9. วันที่ 9-10 ของการเพาะ เริ่มเปิดรับแสงได้เต็มที่ เพื่อให้คุ้นชินกับแสง ก่อนนำไปปลูกลงดินที่จะต้องเจอแสงแดดตลอดเวลา

10. ประมาณวันที่ 12-15 ของการเพาะเมล็ด จะสามารถนำต้นกล้าลงปลูกในดินได้ โดยพิจารณาความแข็งแรงและการเติบโตของต้นกล้าตามสภาพความเป็นจริง

11. ควรนำต้นกล้าลงปลูกในเวลาไม่เกิน 22 วันเพราะหลังจากนั้นต้นจะชะงักการเติบโต ทำให้เสียเวลา

การเตรียมดิน การยกร่องแปลงปลูก และการวางระบบน้ำให้พร้อมก่อนปลูก

ในขณะที่รอต้นกล้าเติบโต ให้เตรียมดินโดยการไถกลบด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยเม็ด สูตร 15-0-0 ในอัตราส่วน 30 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ยกร่องสูงให้มีความกว้างประมาณ 50 ซม. สำหรับการปลูกแถวเดียว และกว้าง 1 เมตร สำหรับการปลูกแถวคู่ คลุมหญ้า และกำจัดหญ้าด้วยปุ๋ยชีวภาพ เพื่อไม่ให้หญ้าฆ่าหญ้าสารเคมี ทำลายความสมดุลของดิน โดยจะต้องทำการฉีดคลุมลงดิน ก่อน 3 วันที่จะปลูก วางระบบน้ำให้ครอบคลุมดาวเรืองทั้งแปลง โดยสามารถเลือกได้ทั้ง ระบบสปริงเกอร์ ระบบเทปน้ำหยด ระบบเทปน้ำพุ่ง ขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ปลูก ระยะห่างของการปลูกในแต่ละต้นคือ 30 ซม. โดยใน 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 4,000-5,000 ต้น เจาะหลุมที่จะปลูกให้มีขนาดกว้างเท่ากับกระเปาะของต้นกล้าที่จะนำลงปลูกโดยไม่ต้องลึกมาก นำต้นกล้าออกจากถาดเพาะโดยดึงเบาๆที่ลำต้นของต้นกล้ากล้า แล้ววางลงในหลุมที่เจาะรอ แล้วจึงกลบปิดหลุมเบาๆไม่ต้องกดดินแน่น

ควรลงปลูกในช่วงเวลาเช้า หรือเย็น จะดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นกล้าสลบเพราะโดนแดด การนำต้นกล้าลงปลูก ควรทะยอยนำลงไปเฉพาะถาดที่ปลูก เพื่อไม่ให้ต้นกล้าที่ยังไม่ได้ปลูกสลบก่อนลงดิน รดน้ำหลังจากปลูกให้ชุ่มชื้น หมายเหตุ : การปลูกดาวเรืองในหน้าฝน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องป้องกัน ม่ให้เกิดเชื้อรา เพราะหน้าฝนความชื้นจะมีสูง ดังนั้นในการปลูกดาวเรืองในสัปดาห์แรก ควรให้ความสำคัญกับการปล่อยจุลินทรีย์ไปพร้อมกับการรดน้ำอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก เพื่อสร้างภูมิต้านทาน และควรฉีดจุลุลินทรีย์ต่อเนื่องในทุกๆ 2 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การเด็ดยอด การคลุมโคน และ การขึงเชือก ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบำรุงรักษาดาวเรือง ให้ต้นเสมอกันทั้งแปลง ให้มีปริมาณดอกที่เยอะ และให้มีคุณภาพที่ดี
การเด็ดยอด เมื่อนำลงดินได้สัก 7-10 วัน หรือต้นดาวเรืองมีใบคู่ที่ 4 ให้ทำการเด็ดยอด โดยไม่จำเป็นต้องให้ทั้งไร่มีใบคู่ที่ 4 พร้อมกันทั้งไร่ ให้ดูเป็นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่และเด็ดได้เลย

การเด็ดยอดมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญใหญ่ๆ 2 ประการคือ เพื่อให้ต้นดาวเรืองเติบโตได้สม่ำเสมอไปพร้อมๆกันทั้งไร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ต้นที่เล็กกว่าเติบโตทันต้นที่ใหญ่กว่า หรือใกล้เคียงที่สุด และที่สำคัญคือทำให้เกิดการแตกพุ่มจำนวนมาก นั่นหมายถึงปริมาณดอกที่มากด้วย การเด็ดยอด สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเด็ดให้ขาดให้หมดจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้น ยอดเก่าที่เด็ดจะเกิดขึ้นมาซ้ำอีก และไม่มีการแตกของกิ่งอื่นๆที่จะให้เกิดทรงพุ่มที่สมบูรณ์ และทำให้ต้องมาทำงานเดิมซ้ำๆอีก เสียทั้งเวลาและแรงงาน
ในการเด็ดยอดอาจใช้มือเด็ด หรือใช้กรรไกรคมๆตัดให้สุดโคนของยอดนั้นๆ และทั้งแปลงควรทำให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันเท่านั้น การคลุมโคน ขั้นตอนนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของต้นดาวเรืองที่มีคุณภาพ อย่างที่เกริ่นนำเอาไปเบื้องต้น ซึ่งหลักจากเด็ดยอดแล้วก็สามารถคลุมโคนได้เลย หรือจะทิ้งช่วงไว้สัก 2-3 วันแล้วค่อนคลุมก็ได้ โดยดูรากอากาศที่ขึ้นตามต้นของดาวเรืองเป็นหลัก

วัตถุประสงค์หลักของการคลุมโคนต้นดาวเรืองมี 2 ประการหลักๆคือ ทำให้ต้นแข็งแรงไม่ล้ม และเป็นการทำให้รากอากาศของต้นดาวเรือง ได้อาหารจากดินที่นำไปคลุมโดน ซึ่งจะส่งผลให้ดาวเรืองแตกกิ่งก้านสาขามากขึ้นด้วย
การขึงเชือก การขึงเชือกมีวัตุประสงค์เพื่อให้ต้นดาวเรืองไม่ล้ม ทำให้ดอกดาวเรืองที่จะตัดขายไม่เปื้อนดิน ควรทำการขึงหลังจากการคลุมโคนไปแล้ว 3-7 วัน หรือดูตามความสูงของต้นเป็นหลัก วิธีการหลักๆคือ ใช้ไม้สูงประมาณ 1 เมตร ปักเป็นระยะๆตามความเหมาะสมของความยาวของแต่ละร่องแล้วใช้เชือกขึง 2 ระดับคือ ล่างและบน เพราะดาวเรือง 1 ต้นจะออกดอกในระยะแรกๆ ประมาณ 5-10 ดอก จึงทำให้ลำต้นหนัก เอนลงดินได้โดยง่าย ชือกที่ใช้ขึงใช้ได้ทั้งเชือกฟางโดยทั่วไป เชือกปอ หรือ เชือกมัดฟางซึ่งคงทนที่สุด และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งอย่างหลังก็จะมีราคาสูงต่ำต่างกันตามคุณภาพความคงทนของเชือก อย่าลืม ติดตามการปลูกและดูแลรักษาดาวเรือง ในตอนที่ 2 ต่อไปนะคะ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ