head-banlampra-min
วันที่ 27 มิถุนายน 2024 10:12 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำพระ มีนักเรียนทั้งหมด 257 คน ห้องเรียนเรียนทั่งหมด 11 ห้องเรียน

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.18
8 6 14 1
อบ.2
14 9 23 1
รวม อบ.
22 15 37 2
ป.1
17 12 29 1
ป.2
15 17 32 1
ป.3
13 7 20 1
ป.4
8 8 16 1
ป.5
19 12 31 1
ป.6
13 13 26 1
รวมประถม
85 69 154 6
ม.1
7 10 17 1
ม.2
17 8 25 1
ม.3
13 11 24 1
รวมมัธยมต้น
37 29 66 3
รวมทั้งหมด
144 113 257 11

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ