head-banlampra-min
วันที่ 20 เมษายน 2021 1:18 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำพระ มีนักเรียนทั้งหมด 257 คน ห้องเรียนเรียนทั่งหมด 11 ห้องเรียน

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.18
86141
อบ.2
149231
รวม อบ.
2215372
ป.1
1712291
ป.2
1517321
ป.3
137201
ป.4
88161
ป.5
1912311
ป.6
1313261
รวมประถม
85691546
ม.1
710171
ม.2
178251
ม.3
1311241
รวมมัธยมต้น
3729663
รวมทั้งหมด
14411325711

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ