head-banlampra-min
วันที่ 22 เมษายน 2024 6:06 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » บ้านลำพระ งานเกษียณ ครูพิณใจ

บ้านลำพระ งานเกษียณ ครูพิณใจ

อัพเดทวันที่ 22 ตุลาคม 2020

งานเกษียญ ครูพิณใจ โรงเรียนบ้านลำพระ สถาบันอันทรงค่า เหลืองดำที่เจิดจ้าเป็นศรี สง่าสถาบันเรา เรียนดีกีฬาเด่นมุ่งเน้นคุณธรรม พวกเราพึงจดจำสิ่งเลิศล้ำนำชุมชน

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ