head-banlampra-min
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 5:04 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำพระ » โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ เพื่อให้นักเรียนลูกหลานชาวบ้านลำพระ ชุมชน ได้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม วันอังคารที่ 27 ตุลาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำพระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ