head-banlampra-min
วันที่ 20 มิถุนายน 2024 9:56 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำพระ » ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่ วันอังคารที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำพระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ