head-banlampra-min
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 10:34 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หมู่ที่ 5 บ้านลำพระ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทร : 032-731-445

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ