head-banlampra-min
วันที่ 17 กรกฎาคม 2024 2:27 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำพระ

โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ เพื่อให้นักเรียนลูกหลานชาวบ้านลำพระ ชุมชน ได้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง ขอขอบคุณ คุณวิระ วิเชียรพงษ์ นำรถไถมาช่วยปรับพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน

ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง ขอขอบคุณ คุณวิระ วิเชียรพงษ์ นำรถไถมาช่วยปรับพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านลำพระดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง ขอขอบคุณ คุณวิระ วิเชียรพงษ์ นำรถไถมาช่วยปรับพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

คณะครูโรงเรียนบ้านลำพระ นำของรับขวัญเข้าเยี่ยมคุณครูสิริยา ดวงผาสุขหลังคลอดบุตร

คณะครูโรงเรียนบ้านลำพระ นำของรับขวัญเข้าเยี่ยมคุณครูสิริยา ดวงผาสุขหลังคลอดบุตร

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านลำพระ นำของรับขวัญเข้าเยี่ยมคุณครูสิริยา ดวงผาสุขหลังคลอดบุตร

โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ