head-banlampra-min
วันที่ 20 ตุลาคม 2021 3:02 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ

โทรศัพท์บ้านเทคโนโลยีใหม่

  • 0 ตอบ
  • 216 อ่าน
โทรศัพท์บ้านเทคโนโลยีใหม่
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2020, 11:20:26 PM »
โทรศัพท์บ้านเทคโนโลยีใหม่


6 พฤศจิกายน 2563
      บริการโทรศัพท์บ้านมีชื่อเรียกได้หลายชื่อทั้งโทรศัพท์ประจำที่หรือโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับโทรศัพท์บ้านที่ใช้เทคโนโลยีแบบเก่าโดยใช้งานผ่าน PSTN หรือ Public Switched Telephone Network โดยใช้ชุมสายระบบ SPC หรือ Store Program Control ซึ่งมีใช้งานมานานแล้วตั้งแต่ปี 1970 โดยประมาณ ในประเทศไทยของเราโทรศัพท์ประเภทนี้อยู่ภายใต้การบริการและการดูแลของบริษัททีโอทีฯ ทั้งหมดประมาณ 18 ล้านเลขหมาย โดยรวมเลขหมายของบริษัททีทีแอนด์ทีฯ ที่โอนเลขหมายทั้งหมดมาให้กับบริษัททีโอทีฯ ตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลาง รวมทั้งเลชหมายโทรศัพท์บ้านที่ได้รับสัมปทานของบริษัททรู คอร์เปอเรชันฯ ที่โอนคืนมาให้บริษัททีโอทีฯ เนื่องจากหมดสัมปทาน แต่เดิมการจัดสรรเลขหมายเพื่อให้บริการทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถืออยู่ในอำนาจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่ปัจจุบันดูแลและจัดสรรโดย กสทช.
โทรศัพท์บ้านแบบเก่าเหล่านี้ได้ทะยอยถูกยกเลิกจากผู้เช่าไปประมาณปีละ 7% เนื่องจากผู้คนเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอัตราค่าบริการถูกกว่าและคล่องตัวในการใช้งานมากกว่า ลูกค้าที่มีบริการอินเตอร์เน็ตใช้อยู่แล้วก็อาจใช้การโทรผ่านแอฟลิเคชั่นที่ไห้บริการอยู่บนอินเตอร์เน็ตไปเลยเนื่องจากไม่มีค่าบริการโทรศัพท์ อย่างเช่นการโทรทาง Line, Facebook Messenger หรือ Skype ทำให้รายได้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบเก่าอย่าง TOT ลดลงไปเรื่อยๆ บรรดาผู้ให้บริการที่ต้องการรักษาฐานลูกค้าโทรศัพท์บ้านที่ต้องการคงไว้ซึ่งการใช้เลขหมายเดิมเพื่อความสะดวกทางธุรกิจ หรือลูกค้าใหม่ที่ต้องการใช้เลขหมายโทรศัพท์บ้านแต่ไม่อยากเสียค่าบริการสูงแบบโทรศัพท์บ้านแบบเก่า จึงต้องหาบริการใหม่ที่สามารถตอบโจทย์นี้ให้สูกค้าโดยมีต้นทุนในการให้บริการและการบำรุงรักษาต่ำกว่าโทรศัพท์บ้านแบบเดิม ผู้ให้บริการจึงนำบริการที่เรียกว่า Voice Over IP มาให้บริการกับลูกค้าที่มีความต้องการแบบนี้
      อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการหลายรายที่ได้ขอเลขหมายใหม่จากกสทช. มาให้บริการโทรศัพท์บ้านแบบใหม่ที่เรียกว่า VoIP หรือ Voice Over IP ผ่านอินเตอร์เน็ตนี้ส่วนใหญ่คือ     ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของตนเองและได้รับอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายทองแดงหรือสายไฟเบอร์ออฟติคอยู่แล้ว ผู้ให้บริการเหล่านี้ก็สามารถเสนอบริการโทรศัพท์บ้านร่วมไปพร้อมกับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ลูกค้าได้โดยต่อสาย LAN เข้ากับหัวเครื่องโทรศัพท์แบบ IP หรือ IP Phone ได้เลย หรือจะใช้งาน IP Phone ผ่าน WIFI ก็ได้ แต่ถ้ายังมีหัวเครื่องโทรศัพท์แบบเก่าหรือ Analog Phone อยู่ ก็สามารถซิ้ออุปกรณ์ ATA หรือ Analog Telephone Adapter มาต่อคั่นก่อนต่อเข้าหัวเครื่องโทรศัพท์แบบเดิมได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ปลายทางที่มีพอร์ต RJ11สำหรับต่อ Analog Phone ไว้ให้เลย
   ปัจจุบันทั้ง TOT, CAT Telecom, True Internet, 3BB ตลอดจน AIS หรือ DTAC ก็เริ่มนำเลขหมายพวกนี้มาให้บริการโทรศัพท์บ้านแบบใหม่ร่วมกับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว

เทคโนโลยีใหม่ Voice Over IP
      เทคโนโลยีนี้เรียกว่า VoIP หรือ Voice Over IP พูดแบบให้เข้าใจง่ายขึ้นคือการให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยีในการแปลงเสียงพูดซึ่งเป็นสัญญาณแบบ อนาล็อคมาเป็นสัญญาณดิจิตอลและบีบอัดให้อยู่ในรูปแบบของแพ็คเก็ต (Packet) ด้วย VoIP Gateway ส่งผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะหรือ Public Internet ด้วยโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ผู้ให้บริการแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายจาก กสทช. สามารถนำเลขหมายเหล่านี้มาให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานร่วมกับอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้อย่างง่าย เพราะให้บริการผ่านโครงข่ายเดียวกัน

การนำโทรศัพท์บ้านเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้
      ข้อได้เปรียบของโทรศัพท์บ้านด้วยเทคโนโยลี VoIP คือ เทคโนโลยีนี้มีค่าใช้บริการที่ถูกกว่าโทรศัพท์พื้นฐานแบบเก่ามาก โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมีคุณภาพของสัญญาณดีกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย
      โทรศัพท์บ้านแบบใหม่นี้สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารได้กว่างขวางทั้งการติดต่อกันระหว่างโทรศัพท์แบบ IP หรือติดต่อระหว่างโทรศัพท์แบบ IP กับโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน VoIP Gateway นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดตั้งโปรแกรมประเภท Soft Phone ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยโทรศัพท์แบบ Soft Phone ที่ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีหน้าตาและรูปแบบเหมือนโทรศัพท์ทุกอย่างเราสามารถต่อหูฟังและใช้เมาส์ในการกดปุ่มต่างๆและสนทนากันได้เลย
      โทรศัพท์บ้านแบบใหม่นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ใช้งานประเภทองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนค่าโทรศัพท์โดยต้องการคงเลขหมายโทรศัพท์บ้านเอาไว้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ อย่างเช่น บริษัทที่ไม่มีสำนักงาน หรืออาจต้องย้ายที่ตั้งไปเรื่อยๆ ก็สามารถนำเลขหมายเดิมติดไปด้วยได้ถ้าบริเวณนั้นมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ เนื่องจากปัจจุบันค่าเช่าสำนักงานเป็นต้นทุนที่แพงมากสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ การมีเลขหมายโทรศัพท์ประจำสร้างความน่าเชื่อถีอแก่องค์กรมากกว่าการให้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อ
      รวมไปถึงผู้สูงอายุที่อยู่บ้านและใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ไม่ได้ ก็สามารถใช้บริการโทรศัพท์บ้านแบบใหม่กับหัวเครื่องเดิมที่เป็น Analog Phone เหมือนใช้งานกับระบบโทรศัพท์แบบเก่าได้
      สำหรับลูกค้าองค์กรที่เดิมใช้บริการ DID (Direct Inward Dialing) ผ่านวงจร E1 เข้ามาที่เครื่องชุมสายโทรศัพท์ส่วนตัวหรือ PBX (Private Branch Exchange) เชื่อมโยงเข้ากับ PSTN จะสามารถต่อเข้า VoIP Gateway ได้ หรือผู้ให้บริการจะสร้างวงจร SIP IP ตรงเข้ามาที่ IP PBX ของลูกค้าได้ ในกรณีนี้ลูกค้าต้องลงทุนเพิ่มโดยเปลี่ยนจาก PBX แบบเก่าเป็น IP PBX

การจัดสรรเลขหมาย
      ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของการใช้บริการโทรศัพท์บ้านแบบใหม่ ทำให้ผู้ดูแลเรื่องการจัดสรรเลขหมายอย่าง กสทช. ต้องวางแผนการจัดสรรเลขหมายทั้งระบบให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนเลขหมายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่แบบเดิมที่ยังมีผู้ใช้บริการบางประเภทยังต้องการติดตั้งใหม่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่แบบใหม่ที่แนวโน้มของความต้องการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความต้องการสูงและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

จะเลือกใช้บริการจากใครดี
      การให้บริการโทรศัพท์เป็นตลาดของผู้บริโภคเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและหลายประเภท ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับสถานะความต้องการของตนเอง โดยขอให้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นค่าติดตั้ง ค่ารักษาเลขหมาย ค่าใช้บริการต่อนาที แพ็คเกจการให้บริการต่างๆ ความครอบคลุมของโครงข่ายและคุณภาพการให้บริการ ศูนย์บริการที่มีรองรับเป็นต้น สำหรับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างกันยกเว้นในรายละเอียดทางเทคนิคบางประการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเจาะลึกมาเป็นข้อเปรียบเทียบได้ แต่หากมีปัญหาหรือเกิดความไม่พอใจในการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใดก็สามารถร้องเรียนต่อ กสทช.ได้ หรือพบว่าผู้ให้บริการรายอื่นมีโปรโมชั่นที่ดีกว่าก็สามารถย้ายค่ายได้ทันทีหากไม่ติดสัญญาของโปรโมชั่นเดิมที่ทำไว้กับผู้ให้บริการรายเดิม โทรศัพท์บ้านแบบใหม่ก็ตอบโจทย์ในลักษณะนี้เช่นกัน ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรายังมีแต่โทรศัพท์บ้านแบบเก่าที่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากผู้บริโภคยังต้องง้อผู้ให้บริการอยู่โรงเรียนบ้านลำพระ